Dla uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami to biurokracja jest decydującym czynnikiem, który może zaważyć na ich przyszłej zawodowej drodze.

Z badania, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Science Advances, wynika, że szanse na znalezienie zatrudnienia przez uchodźcę maleją z każdym miesiącem oczekiwania przez niego na otrzymanie prawa do azylu. Zostało ono przeprowadzone na 17 tys. osób starających się o azyl w Szwajcarii w latach 1994-2004 i pochodzących z takich państw jak Serbia, Somalia oraz Irak.

Cały proces przyznawania prawa do pobytu trwa w tym kraju średnio 22 miesiące. Wskaźnik zatrudnienia osób, które otrzymały pozwolenie szybciej, bo już po roku, wynosi 21 proc. Okres oczekiwania o jeden rok dłużej obniża odsetek zatrudnionych o około 5 pkt. proc.

Negatywne skutki długiego oczekiwania na przyznanie prawa do azylu okazały się powszechne dla różnych demograficznych grup wydzielonych za pomocą takich zmiennych jak płeć, wiek czy narodowość – twierdzą autorzy badania Jens Hainmueller, Dominik Hangartner oraz Duncan Lawrence – uczeni i pracownicy London School of Economics i Stanford-Zurich Immigration Policy Lab.

- Oczekiwanie w stanie zawieszenia prowadzi raczej do wytworzenia stanu psychologicznego zniechęcenia, a nie zaniku umiejętności. Marginalne ograniczenie okresu oczekiwania na azyl może obniżyć publiczne wydatki oraz wyzwolić gospodarczy potencjał uchodźców poprzez zwiększenie zatrudnienia tej niezwykle narażonej na niebezpieczeństwa populacji – dodają.

Skrócenie średniego czasu oczekiwania na przyznanie prawa do pobytu dla uchodźców w Szwajcarii o 66 dni (czyli o 10 proc.) pozwoliłoby na zmniejszenie wydatków publicznych o 5,6 mln dol. rocznie. Przede wszystkim dzięki skróceniu czasu wypłacania finansowej pomocy publicznej oraz zwiększeniu wpływów podatkowych z pracy przybyszów z innych krajów.

- Gdy emocje są silne, trzeźwa kalkulacja może pokazać, co działa, a co nie – mówi Hainmueller.

>>> Polecamy: Milion pracowników to nie milion uchodźców. Przyjezdni z Ukrainy to najlepsze, co może nas spotkać