Akcje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "Mediacap" i oznaczeniem "MCP".

Mediacap SA to grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Od 2008 r. jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)