"Komisja Nadzoru Finansowego [...] postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania Banku, jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora, w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej, zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013" – czytamy w komunikacie.

Bank nie otrzymał dotąd informacji o terminie wprowadzenia bufora oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych, podano także.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)