Zysk operacyjny wyniósł 10,46 mln zł wobec 15,42 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 298,34 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 253,91 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I półr. 2016 r. wyniósł 6,71 mln zł wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)