"Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą obligacjami zdematerializowanymi, zwykłymi, niezabezpieczonymi. Obligacje serii T będą denominowane w złotych polskich, podano także.

"Oprocentowanie obligacji jest stałe i wyniesie 8% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych. Dzień emisji obligacji to 26.08.2016 r., natomiast data wykupu serii T to 26.08.2017 r." - czytamy dalej.

Kleba Invest specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Założycielem i największym akcjonariuszem spółki jest Wiesław Kleba. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst.

(ISBnews)