KSG Agro 

KSG Agro odnotowało 2,11 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 5,8 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Rovese 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wykluczeniu akcji Rovese z obrotu giełdowego od 30 sierpnia, podała spółka. >>>>  

Trans Polonia 

Trans Polonia odnotowała 17,4 mln zł przychodów ze sprzedaży w lipcu, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost bliski 200%, podała spółka. Skokowy wzrost to skutek akwizycji Orlen Transport, jak również dobrej sytuacji rynkowej w segmencie transportu płynnych towarów chemicznych. >>>>  

Getback 

Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GA o łącznej wartości nominalnej 1,4 mln zł i dojściu emisji do skutku, podała spółka. >>>> 

Medort 

Zarząd BondSpot postanowił wyznaczyć poniedziałek, 22 sierpnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 21 tys. obligacji serii C spółki Medort o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł, podano w komunikacie. >>>>  

Idea Bank 

Idea Bank wchodzi na rynek dotacji i chce pomagać pozyskiwać fundusze małym firmom, powtarzając "przemodelowanie" branży, jakiej dokonał wcześniej w przypadku faktoringu, zapowiedział prezes Jarosław Augustyniak. Jego celem jest obsługa ok. 2 tys. firm miesięcznie pod kątem możliwości pozyskania dotacji. Pierwsze testy nowej usługi Idea Banku pokazały, że zapotrzebowanie na rynku jest "ogromne". >>>> 

SoftBlue 

SoftBlue rozpoczął negocjacje w sprawie współpracy z zagranicznym producentem oprogramowania przeznaczonego dla administracji rządowej, podała spółka. >>>>  

BZ WBK 

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie ponad 52,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2016 r., co stanowi wzrost o 64% r/r, podała spółka. >>>>  

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.>>>>  

Lotos 

Lotos Kolej – spółka zależna Grupy Lotos – zawarła czteroletnią umowę na przewozy paliwa lotniczego F-34 dla Sił Zbrojnych RP, podała Grupa. >>>>  

Mostostal Płock podpisał z Lotos Asfalt umowę przedwstępną na roboty związane z wykonaniem zbiorników produktów pośrednich DCU na terenie rafinerii w Gdańsku. Szacunkowa wartość umowy przyrzeczonej wynosi 23,2 mln zł, podała Mostostal. >>>>  

Vistal Gdynia  

Konsorcjum firm Metrostav z Czech i Vistal z Gdyni za ponad 57,1 mln złotych zbuduje most zwodzony na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku. Nowa przeprawa przez Martwą Wisłę ma być oddana do użytku w 2018 r. >>>>  

Tauron 

Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - wygrał przetarg na sprzedaż 91,86 GWh gazu dla 282 punktów poboru Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, podała spółka. >>>>  

KGHM 

KGHM IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM IV FIZAN) oraz Polski Holding Nieruchomości (PHN) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał urząd. >>>>  

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy oszacował ryzyko związane z postępowaniem wszczętym przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk banku naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwę w wysokości 7,2 mln zł na potencjalne zobowiązania z tego tytułu, podał bank. Rezerwa znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. >>>>  

Projprzem 

Projprzem utworzył odpisy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 r. na łączną kwotę 1,82 mln a w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na łączną kwotę 1,99 mln zł, podała spółka. >>>>  

Unified Factory 

Unified Factory chce w IV kwartale rozpocząć oferowanie usług w modelu SaaS w Polsce, a następnie - od 2017 roku - globalnie, sukcesywnie wprowadzając kolejne wersje językowe. Niezależnie od tego szykuje się do wejścia na rynki USA i Kanady i nie wyklucza również wprowadzenia usług do Brazylii i Meksyku, poinformował prezes Maciej Okniński. >>>>  

Gorenje 

Gorenje odnotowało 1,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 4,84 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polimex-Mostostal   

Konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Mitsubishi Hitachi Power Systems zaproponowało Enei Wytwarzanie – spółce zależnej Enei – przesunięcie terminu zakończenia budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW w Kozienicach na 19 grudnia przyszłego roku , podały spółki w odrębnych komunikatach. >>>>  

PGE 

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła 30,1 TWh w okresie styczeń-lipiec 2016 r. (wobec 32,7 TWh rok wcześniej), w tym z węgla brunatnego 20,4 TWh (23 TWh rok wcześniej), podała grupa na podstawie szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych. >>>>