"Wyżej wymienione odpisy w zakresie sprawozdania jednostkowego Projprzem S.A. za I półrocze 2016 roku dotyczą następujących należności:

a) Odpis w wysokości 1 115 406,16 zł z tytułu należności od spółki zależnej PROMStahl Polska sp. z o.o., w związku ze sprzedażą realizowaną na rynek rosyjski oraz nikłym prawdopodobieństwem wyegzekwowania tych należności. W ocenie zarządu, utworzony odpis jest ostateczny i nie będzie podlegał powiększeniu.

b) Odpis w wysokości 703 910,93 zł z tytułu należności od zagranicznego kontrahenta działającego w branży konstrukcji stalowych. W związku ze znacznym prawdopodobieństwem niewypłacalności tego kontrahenta, zarząd dokonał odpisu na należności w wysokości 80%" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd postanowił utworzyć aktywo w kwocie 133 743 zł na podatek odroczony z tytułu odpisu na należności od kontrahenta wskazanego w pkt b.

Odpisy dotyczące skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2016 roku dotyczą:

a) odpis w wysokości 1 289 958,24 zł z tytułu należności PROMStahl Polska sp. z o.o., od kontrahentów działających na rynku rosyjskim,

b) odpis w wysokości 703 910,93 zł z tytułu należności od zagranicznego kontrahenta działającego w branży konstrukcji stalowych.

Utworzono także aktywo w kwocie 133 743 zł na podatek odroczony z tytułu odpisu na należności od kontrahenta wskazanego w pkt b.

Wyżej wymienione odpisy i aktywa zostaną uwzględnione w raportach okresowych, których publikacja nastąpi 31 sierpnia 2016 r., podano także.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Projprzem jest notowany na GPW od 1999 r.

(ISBnews)