Wynik odsetkowy DNB wzrósł do 82,34 mln zł w I półr. wobec 78,17 mln rok wcześniej, zaś wynik z opłat i prowizji spadł do 8,55 mln zł w porównaniu z 11,72 rok wcześniej. Wynik z działalności bankowej zwiększył się do 111,1 mln zł w I półr. z 100,57 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów C/I wyniósł 56,71% na koniec czerwca w porównaniu z 56,53% rok wcześniej.

DNB podał, że dobre wyniki zawdzięcza pogłębiającej się specjalizacji w segmencie bankowości korporacyjnej i zacieśniającej się współpracy z dużymi firmami (roczne obroty pow. 300 mln zł) z branż strategicznych dla banku - takich jak: energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, TMT (telekomunikacja, media, technologie), motoryzacja, opakowania, produkcja żywności, usługi, a także z jednostkami samorządowymi.

Bank cały czas zwiększa zaangażowanie w tych obszarach - należności od klientów i sektora budżetowego wyniosły na koniec czerwca 8,34 mld zł (o 200 mln zł więcej niż rok wcześniej). Powiększa się też baza depozytów - zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego wyniosły na koniec czerwca 2016 r. 3,95 mld zł (o prawie 800 mln zł więcej niż rok wcześniej).

Suma bilansowa wyniosła 10,6 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 1 mld zł r/r.

DNB chce się w dalszym ciągu rozwijać w segmencie bankowości korporacyjnej.

"Naszą ambicją jest dalsze zwiększanie istniejącego biznesu korporacyjnego przy dalszej poprawie wskaźników efektywności. Chcemy udzielać 1 mld zł nowego finansowania średniorocznie, konkurować z dużymi bankami w obszarze finansowania znaczących transakcji, ale też być dla nich partnerem i dzielić się ryzykiem - np. w ramach tzw. club deal czy finansowań w ramach konsorcjów kredytowych. Dodam, że do dużych finansowania będziemy podchodzili wspólnie z naszym właścicielem.To wszystko przy zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego" - powiedział prezes DNB Bank Polska Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Bank chce pogłębiać swoje specjalizacje sektorowe i osiągnąć pozycję jednego z wiodących banków w sektorze TMT (bank już dziś finansuje największych operatorów komórkowych, operatorów sieci kablowych, czy spółki posiadające infrastrukturę telekomunikacyjną), a jeśli pozwoli na to otoczenie rynkowe i legislacyjne - w energetyce wiatrowej.

DNB chciałby być także bankiem pierwszego wyboru dla jednostek samorządowych. Będzie też starał się zwiększyć swoje zaangażowanie w sektorze produkcyjnym - przede wszystkim w branży motoryzacyjnej i opakowaniowej, a także w sektorze sieci handlowych.

"W obszarze produktowym, oprócz finansowania, w tym finansowania strukturyzowanego (LBO, wykupy lewarowane), DNB stawia na produkty finansowania handlu. Chce ponadto wykorzystywać kompetencje Grupy DNB w obszarze doradztwa finansowego - np. przy transakcjach fuzji i przejęć" - podano także.

Współczynnik kapitałowy Tier1 wyniósł 16,13% na koniec czerwca wobec 15,72% rok wcześniej. Kapitały własne DNB Bank Polska wyniosły na koniec czerwca 1,46 mld zł.

DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Właścicielem banku jest Grupa DNB - największa norweska grupa finansowa, o aktywach wysokości 270 mld euro (na koniec 2015 r.), prowadząca działalność w 19 krajach. Jej akcje notowane są na giełdzie w Oslo.

(ISBnews)