"Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 przyznaną zgodnie z kryterium cena oraz oferowany okres gwarancji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn. 'Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie'. Cena zaoferowana przez konsorcjum firm to 18,6 mln brutto" - czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. W 2015 r. miała 410,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)