"Zgodnie z uchwałami upoważniającymi, przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129 870 129 akcji zwykłych na okaziciela spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014. Łączna cena wszystkich nabywanych akcji nie może przekroczyć 700 000 000 zł, zaś cena zakupu jednej akcji nabywanej została ustalona na 5,39 zł" - czytamy w komunikacie.

W związku z nabywaniem akcji własnych, spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składnia ofert sprzedaży przez pięć dni roboczych. Okres składania ofert rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu publikacji przez PGNiG ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży.

W przypadku, w którym łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży prawidłowo złożonymi przez akcjonariuszy w okresie przyjmowania takich ofert będzie wyższa niż liczba akcji nabywanych, spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży.

"Zarząd PGNiG został upoważniony do niezwłocznego określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych oraz publikacji zaproszenia do składania ofert. Zarząd PGNiG został również upoważniony do odstąpienia w każdej chwili od nabycia akcji własnych" - podano także.

W lipcu zarząd PGNiG wnioskował do walnego zgromadzenia o upoważnienie do nabywania akcji własnych do łącznej kwoty 750 mln zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)