"Celem działań jest promocja lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branż, które zaliczają się do inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego, wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji" - powiedziała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

„Targi i misje” - to nazwa projektu wartego 2,4 mln zł, skierowanego do lubuskich przedsiębiorców z branż rokujących sukces na rynkach eksportowych i ujętych we wspomnianym Programie Rozwoju Innowacji, tj. takich dziedzin jak: zielona gospodarka – ekoinnowacje, zdrowie i jakość życia – ekorozwój oraz innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój.

Projekt ten jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom z siedzibą w Lubuskiem. Obejmuje organizację misji gospodarczych i wyjazdów na targi. Łącznie zaplanowano dziewięć misji gospodarczych, w różne strony świata.

Najbliższy wyjazd odbędzie się w październiku br. na Białoruś. Inne kierunki to Włochy, Skandynawia, Ameryka Łacińska, Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ponadto w ofercie są wyjazdy na targi w Hanowerze (Niemcy) i w Miami (USA).

„Wyboru kierunków ekspansji gospodarczej lubuskich firm dokonano w oparciu o analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu. Przedsiębiorcy do wyjazdu dopłacą jedynie 15 proc.” – powiedziała dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Joanna Malon.

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu regionalnym i krajowym” – to tytuł drugiego projektu promocyjnego o wartości 2,4 mln zł.

Urzędnicy wyjaśnili, że w tym przypadku chodzi o szeroko rozumianą promocję gospodarczą regionu w kraju oraz wśród samych Lubuszan, szczególnie młodych ludzi.

„Będzie to bardzo pozytywna kampania, adresowana szczególnie mocno do młodzieży. Niestety, mamy duży odpływ młodych ludzi, dlatego chcemy stworzyć kampanię silnego regionu, otwartego, tolerancyjnego. Mamy dużo potencjałów, ale świat się musi o tym dowiedzieć i po to jest ten projekt” – podkreśliła marszałek Polak.

Ostatnim elementem działań promocyjnych jest warty 2,6 mln zł projekt mający promować walory turystyczne regionu i jego potencjał w tym sektorze.

W ramach tego przedsięwzięcia ma zostać stworzony znak towarowy „Marka Lubuskie” przeznaczony dla najlepszych regionalnych firm branży turystycznej, przewidziano także dofinansowanie do udziału w targach turystycznych w kraju i za granicą. (PAP)