Zysk operacyjny wyniósł 160,48 mln zł wobec 55,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,92 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 209,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 41,81 mln zł wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)