"Rok 2016 nie pozwala zakładać dodatniego wyniku netto, w roku 2017 scenariusz cenowy jest bardzo ostrożny, to jest jeszcze rok działań restrukturyzacyjnych. Jeszcze w roku 2017 wynik netto nie będzie powyżej zera, ale w kolejnych latach mamy na to szansę" - powiedział Ostrowski dziennikarzom.

Podkreślił jednak, że na lata 2017-2018 projekcje cenowe są wciąż dość ostrożne.

JSW odnotowała 149,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 624,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)