Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1 proc. w lipcu bieżącego roku wobec 6,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lipcu 2015 r. wynosiła 7,4 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 056 tys. w lipcu wobec 1 072 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca 8,6 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,1 proc., wobec 10,1 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,0 proc..

Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 8,6 proc., wobec 8,6 proc. w poprzednim miesiącu. Najwyższa była w Hiszpanii: 19,6 proc., najniższa w Niemczech: 4,2 proc.

>>> Czytaj też: Dlaczego firmy w Polsce nagle przestały inwestować? Ekonomiści próbują rozwikłać zagadkę