W środę zarząd Centrali, wyspecjalizowanej dotąd głównie w działalności zaopatrzeniowo-inwestycyjnej, przedstawił założenia nowej strategii wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który odwiedził katowicką siedzibę firmy. Nowa strategia CZH ma wpisać się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywaną planem Morawieckiego.

Podczas spotkania wicepremier ocenił, że przedstawione zagadnienia dobrze współgrają z realizowaną przez rząd strategią rozwoju, wymagają jednak współpracy z innymi podmiotami, szczególnie Agencją Rozwoju Przemysłu i Polskim Funduszem Rozwoju.

Prezes CZH Adam Gorszanów wskazał, że nowe akcenty w planach Centrali są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania rynkowe.

„Coraz wyraźniej widoczna jest konieczność przebudowy dotychczasowej struktury grupy CZH. W nowej strategii zakładamy rozwój nowych segmentów działalności, wpisując się tym samym w założenia rządowego planu m.in. w zakresie rozwoju rynku ciepła systemowego czy wsparcia mieszkalnictwa, w ramach programu Mieszkanie Plus” – powiedział PAP Gorszanów.

Za jeden z najbardziej perspektywicznych nowych obszarów działalności przedstawiciele Centrali uważają ciepłownictwo. Pod względem dostępu do ciepła sieciowego Polska jest obecnie na szóstym miejscu w Europie. Infrastruktura ciepłownicza wymaga jednak ogromnych nakładów inwestycyjnych - istniejące sieci przesyłowe są mocno zdekapitalizowane i rozproszone.

„Na przykładzie wchodzących na nasz rynek koncernów zagranicznych widać, że inwestycje w tego typu przedsięwzięcia mogą być bardzo efektywne. W wielu rejonach role inwestora powinny przejąć samorządy, które jednak borykają się z olbrzymimi problemami, zarówno kompetencyjnymi jak i finansowymi” – ocenił Gorszanów.

Z przytaczanych przez CZH analiz firm doradczych wynika, że niewielkie ciepłownie, o mocy do 125 megawatów cieplnych, potrzebują inwestycji wartych w sumie blisko 1,7 mld zł. W kraju działa około stu ciepłowni tej wielkości, ich łączna zainstalowana moc cieplna to blisko 4,4 tys. megawatów.

CZH, wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, chciałaby stworzyć mechanizm wsparcia samorządów w realizacji inwestycji ciepłowniczych, tak by mogły rozwijać sieci i przyłączać nowych odbiorców oraz podnosić efektywność energetyczną, pozostając jednocześnie właścicielami aktywów ciepłowniczych. Wsparcie miałoby różne formy – od zaangażowania kapitałowego po program niskooprocentowanych pożyczek na inwestycje. CZH rozważa również akwizycję niewielkich ciepłowni i udział w konsolidacji sektora.

W segmencie nieruchomości spółka, wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, zamierza przedstawić ofertę dotyczącą zarówno rynku komercyjnego, jak i mieszkaniowego, co byłoby włączeniem się w realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

CZH realizuje również skierowany do samorządów program redukcji tzw. niskiej emisji, który zakłada montaż elektrofiltrów, ograniczających emisję trujących substancji w opalanych węglem lokalnych paleniskach.

„To nasz wkład w rozwój innowacyjności kraju. Realizujemy pomysł naukowców z Politechniki Śląskiej, wprowadzając elektrofiltry do najbardziej zagrożonych tzw. niską emisją gmin. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń normy emisji trujących substancji są zachowane, a koszt całej inwestycji jest wielokrotnie niższy niż likwidacja dotychczasowych palenisk i zastąpienie ich urządzeniami zasilanymi paliwami innymi niż węgiel” – wyjaśnił Gorszanów.

W grupie CZH znajduje się również spółka logistyczna, do której należy euroterminal w Sławkowie, gdzie kończy się wiodąca ze Wschodu szerokotorowa linia kolejowa. „Trwają analizy dotyczące przyszłości naszych aktywów logistycznych” – powiedział prezes, wskazując, że możliwym kierunkiem ich rozwoju mogłaby być np. ścisła współpraca z wybranym operatorem kolejowym.

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w przeszłości organizowała zaplecze materiałowe dla polskich hut i kopalń. Od kilkunastu lat jest wiodącą spółką w grupie kapitałowej, skupiającej m.in. aktywa logistyczne, handlowe oraz nieruchomości, a także prowadzącej działalność inwestycyjną. Do CZH należą spółki: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI, FTS-Trade, Euroterminal Sławków, Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka i Europejskie Technologie Górnicze. Ponad 80 proc. akcji Centrali należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. (PAP)