Akcjonariusze Grupy Lotos upoważnili ministra energii do powoływania członka RNWarszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o zmianie w statucie, która pozwala ministrowi energii na powoływanie i odwoływanie jednego członka rady nadzorczej, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Dokonuje się następujących zmian w 'Statucie Grupy Lotos S.A.':

Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

'2. Rada nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez walne zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej" – czytamy w uchwale.

NWZ nie podjęło natomiast uchwał dotyczących zmian w składzie rady nadzorczej.

Ministerstwo Energii przejęło nadzór nad spółkami paliwowymi, w tym nad Grupą Lotos, od 1 lipca br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)