"Największy wpływ na wyniki finansowe: jednostkowe PBG oraz skonsolidowane grupy kapitałowej PBG miało zdarzenie polegające na ujęciu w księgach wpływu zatwierdzenia układu z wierzycielami. Na poziomie jednostkowym wynik na rozliczeniu układu wyniósł 1 054 mln zł, na poziomie skonsolidowanym było to natomiast 921 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 828,7 mln zł wobec 108,05 mln zł straty rok wcześniej.

"Wygenerowanie tak znaczącego dodatniego wyniku na poziomie operacyjnym to przede wszystkim efekt ujęcia w księgach spółki dominującej uprawomocnienia się w dniu 13 czerwca 2016 roku postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez spółkę z wierzycielami – wpływ na poziomie ponad 921 mln zł. Innym zdarzeniem mającym pozytywny wpływ na wynik to odnotowanie zysku na utracie współkontroli nad projektem zdefiniowanym jako wspólne działanie (kontrakt dotyczący budowy Terminala LNG) – jest to kwota 22,955 mln zł" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 788,66 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 771,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2016 r. wyniósł 963,88 mln zł wobec 198,28 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

(ISBnews)