W styczniu 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Alior Bankowi dotyczące reklamy kredytu konsumenckiego „Gwarancja najniższej raty”.

Akcja reklamowa obejmowała różnego rodzaju materiały i trwała od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. Bank obiecywał klientom najniższą ratę kredytu jednak nie informował o dodatkowych warunkach, które trzeba było spełnić, aby skorzystać z reklamowanej oferty. W związku z tym Prezes UOKiK uznał, że bank mógł wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych warunków promocji.

UOKiK ustalił, że zgodnie z regulaminem oferty promocyjnej, Alior Bank nie gwarantował najniższej raty na rynku jak sugerowała reklama, ale ratę niższą od oferowanej przez inny bank. W tym celu konsument samodzielnie musiał znaleźć i wskazać ofertę niższego oprocentowania oferowanego przez inny bank, a następnie przedstawić formularz informacyjny potwierdzający konkurencyjne warunki lub umowę podpisaną z innym kredytodawcą.

Alior Bank zobowiązał się do zrekompensowania strat konsumentom, którzy skorzystali z oferty wprowadzającej w błąd. Oznacza to, że nie będzie pobierał odsetek od umów obowiązujących i odda te, które już pobrał, nawet jeżeli zobowiązanie zostało już spłacone. Klienci, którzy zawarli umowy kredytu konsumenckiego w ramach promocji, zostaną listownie powiadomieni o zasadach zwrotu, o których informuje również decyzja Prezesa UOKiK. Bank ponadto wyemituje kilkukrotnie 15-sekundowe oświadczenie w Telewizji Polskiej. W ciągu 5 miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji, Alior Bank musi złożyć sprawozdanie z jej wykonania.

Źródło: UOKiK