Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 4,8 wobec plus 4,0 w sierpniu.

"Diagnozy sprzedaży od kwietnia br. są optymistyczne; w bieżącym miesiącu są one zbliżone do zgłaszanych w sierpniu. Prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od trzech miesięcy. Utrzymują się niekorzystne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie optymistyczne. Stan zapasów towarów pozostaje nadal nadmierny" - napisano.

"Prognozowany jest wzrost poziomu zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego w sierpniu. Skala wzrostu zatrudnienia może być mniejsza od planowanej miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie podobnym do oczekiwanego w sierpniu" - dodano.

Według GUS ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 7,1 wobec plus 8,0 w sierpniu.

"Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne niż w sierpniu. Utrzymują się korzystne prognozy w tym zakresie. Oceny bieżącej sytuacji finansowej poprawiają się, ale są nadal nieznacznie pesymistyczne. Od marca br. przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne. Stan zapasów towarów pozostaje nadmierny" - napisano.

"Wzrost poziomu zamówień towarów u dostawców może być nieco mniejszy niż planowano w sierpniu. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, podobny do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w sierpniu" - dodano.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się we wrześniu br. na poziomie minus 5,4 pkt wobec minus 3,3 w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 12% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 17,5% przed miesiącem odpowiednio 13,2% i 16,6%. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny dotyczące portfela zamówień są bardziej negatywne od zgłaszanych w ostatnich czterech miesiącach. Utrzymują się niekorzystne diagnozy produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pesymistyczne po raz pierwszy od lutego br. Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej negatywne od oczekiwań formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 25,8% (przed rokiem 23,5%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Wrzesień jest drugim miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też GUS.

Urząd zwrócił też uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (75,5% we wrześniu 2013 r., 79,3% rok później). We wrześniu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. 80,0% we wrześniu br., 79,5% przed rokiem).

"We wrześniu 13,5% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 75,5% jako wystarczające, a 11,0% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio 13,6%, 75,6%, 10,8%)" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Alarm dla Chin. Państwu Środka grozi gigantyczny kryzys finansowy