Strata operacyjna wyniosła 20,43 mln zł wobec 44,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,08 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 133,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 41,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 92,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 390,79 mln zł w porównaniu z 256,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2016 r. wyniósł 13,71 mln zł wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)