"Uchylenie immunitetu suwerennych państw będzie miało negatywny wpływ na wszystkie kraje, w tym na Stany Zjednoczone" - głosi czwartkowe oświadczenie MSZ w Rijadzie.

Resort dyplomacji wyraził w nim nadzieję, że Kongres USA przyjmie poprawkę do ustawy, "by uniknąć poważnych, niezamierzonych konsekwencji, które mogą z niej wynikać". Nie wyjaśnił, o jakie konsekwencje chodzi.

W środę Kongres uchylił weto prezydenta USA Baracka Obamy wobec ustawy umożliwiającej bliskim zabitych w zamachach z 11 września 2001 roku pozywanie w sądach amerykańskich rządu Arabii Saudyjskiej. Ustawa znosi immunitet suwerennych państw przed ściganiem przez wymiar sprawiedliwości USA w razie ataku terrorystycznego dokonanego na terytorium Stanów Zjednoczonych. Obama argumentował, że naraża to Amerykę na odwet ze strony innych krajów.

Władze w Rijadzie zawsze zaprzeczały podejrzeniom, jakoby wspierały terrorystów, którzy 15 lat temu zabili prawie 3 tys. ludzi. 15 spośród 19 sprawców ataków miało saudyjskie obywatelstwo.

Saudyjski rząd sfinansował kampanię lobbingową na wielką skalę przeciwko Ustawie o Sprawiedliwości wobec Sponsorów Terroryzmu (ang. skrót JASTA) i ostrzegał, że naruszyłaby ona zasadę immunitetu suwerennych państw. Przedstawiciele saudyjskich władz nie zdradzali, jaki odwet rozważają, jeśli ustawa zostanie przyjęta.

Analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby pozwy przeciwko władzom saudyjskim zakończyły się sukcesem, ale uważają, że niepewność wokół jej prawnych implikacji może negatywnie wpłynąć na handel i inwestycje między USA a jej kluczowym sojusznikiem.

Sąsiadujące z Arabią Saudyjską Zjednoczone Emiraty Arabskie ostrzegły przed poważnymi, długoterminowymi reperkusjami uchylenia weta Obamy przez Kongres.

Przedstawiciel MSZ ZEA Anwar Gargasz nazwał w czwartek wieczorem na Twitterze krok Kongresu "niebezpiecznym precedensem w międzynarodowym prawie, podważającym zasadę immunitetu suwerennych państw i przyszłość inwestycji w USA".

W późniejszym wpisie Gargasz dodał, że zarówno prawna reakcja jego kraju jak i działania dotyczące inwestycji nie powinny być pospieszne, a "łagodzenie szkód wymaga wspólnych działań". Wśród zamachowców z 11 września 2001 roku byli też obywatele ZEA. (PAP)