"Zarząd zamierza dokonać emisji do końca bieżącego roku z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji. Planowana emisja ma na celu zastąpienie w strukturze finansowania spółki obligacji serii DOMDE3020217 o łącznej wartości nominalnej 120 000 000 zł, które zostaną wykupione w terminie wykupu, t.j. 2 lutego 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2015 r. spółka sprzedała 2 383 lokale wobec 1 944 rok wcześniej.

(ISBnews)