Spłaty z posiadanych portfeli wyniosły 57,4 mln zł w III kw. oraz 169,1 w I-III kw., zaś spłaty należne grupie Best wyniosły odpowiednio 45,4 mln zł i 132,7 mln zł.

Wartość godziwa posiadanych portfeli na koniec września br. wyniosła 717,9 mln zł, w tym należne grupie Best to 606,9 mln zł.

Spółka poinformowała, że pełna informacja nt. wyników finansowych spółki i grupy zostanie opublikowana 8 listopada.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)