NFOŚiGW poinformował w ostatnich dniach, że w ramach programów unijnych związanych z ochroną środowiska będzie dysponował kwotą ok. 20 mld zł z funduszy europejskich. Aktywne działania we wsparciu przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem finansowania unijnego deklaruje BOŚ.

"BOŚ miał zawsze bardzo duży udział w finansowaniu projektów o charakterze proekologicznym z udziałem środków unijnych. Również i w obecnej perspektywie unijnej zamierzamy wspierać potrzeby polskiego biznesu" - powiedział Kluza podczas targów Pol-Eco-System 2016.

Prezes podkreślił, że dotychczasowy udział banku w krajowym finansowaniu tego typu inwestycji był znaczący.

"BOŚ w obszarze przedsięwzięć proekologicznych ma znaczącą przewagę konkurencyjną nad innymi instytucjami finansowymi, więc powinien naturalnie zwiększać swój udział w tym rynku. W mojej ocenie, będziemy ponadproporcjonalnie do swojej wielkości partycypować w obsłudze środków o charakterze ekologicznym, środowiskowym, związanych z funduszami unijnymi oraz programami prowadzonymi przez NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe" - wyliczył Kluza.

Zaznaczył jednak, że BOŚ nie zamierza zamykać się wyłącznie na współpracę z tymi instytucjami oraz Unią Europejską. Chciałby być naturalnym partnerem dla każdego, kto realizuje projekty prośrodowiskowe.

"Bardzo wielu przedsiębiorców realizuje inwestycje, mające na celu obniżenie ich kosztów środowiskowych czy optymalizujące koszty produkcji i zużycia energii, a my możemy zaoferować im dedykowane rozwiązania. W połączeniu z kompleksową, uniwersalną ofertą produktową dostarczamy naszym klientom istotną wartość dodaną" - wskazał prezes.

Kluza zapewnił, że BOŚ jest przygotowany do angażowania się w największe nawet projekty infrastrukturalne, dobrze bowiem odnajduje się także w roli organizatora konsorcjów z większymi od siebie instytucjami.

"Ważna jest także obecność banku na rynku gwarancyjnym i dłużnym, co daje dodatkowe możliwości dla klientów. Dodatkową zaś przewagą jest wyspecjalizowana w tych właśnie zagadnieniach kadra, która pomaga klientom w efektywnym zaplanowaniu przedsięwzięć już od fazy przygotowawczej projektu" - podsumował Kluza.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)