"Spółka złożyła wniosek o zawieszenie obrotu obligacjami serii E (oznaczonych kodem PLPRESC00075), począwszy od dnia 15 listopada 2016 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na których dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi" – czytamy w komunikacie.

Presco Group chce rozpocząć działalność pożyczkową w IV kw. 2016 r. Działała wcześniej na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)