Jak tłumaczył w czwartek Afonso, objęci programem bezdomni trafią do mieszkań i jednocześnie znajdą się pod kuratelą instytucji opieki społecznej.

"W środę podpisaliśmy w tej sprawie umowy z trzema organizacjami społecznymi, które pomogą nam w realizacji nowego programu" - mówił przedstawiciel władz miasta.

Akcja reintegracji bezdomnych ze społeczeństwem prowadzona będzie w Lizbonie w kilku etapach. Pierwszy powinien ruszyć późną jesienią br. i objąć ok. 130 bezdomnych. Grupa ta zostanie rozdzielona między trzy organizacje społeczne.

"W stałym kontakcie z osobami wychodzącymi z bezdomności będą zespoły terapeutów. W zależności od przypadku odwiedziny będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu. W trakcie tych spotkań bezdomni będą uczyć się, jak zarządzać domem, rozsądnie wydawać pieniądze czy obsługiwać sprzęt AGD" - powiedział PAP Paulo Martins ze Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Integracją Psychospołeczną (AEIPS), która wspiera lizboński ratusz w walce z bezdomnością.

Martins poinformował, że reprezentowana przez niego instytucja obejmie pieczę nad ok. 50 bezdomnymi, dla których wynajmie mieszkania w Lizbonie.

"Większość z nich to osoby ze schorzeniami psychicznymi. Chcemy, aby wracając do normalnego życia, czuły się dobrze w nowym miejscu, dlatego to one wybiorą dzielnicę, w której będą mieszkać. My wynajmiemy im tam mieszkanie, za które będzie płacił ratusz. Jeśli któryś z uczestników projektu ma własne dochody, to 30 proc. z nich będzie w ramach wynajmu oddawał miastu" - dodał Martins.

W pionierski projekt włączonych zostało też 30 bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

Lizbońska ekonomistka Ana Silva wskazuje, że podjęty przez ratusz program nie tylko odmieni oblicze stolicy, jako miasta prospołecznego, ale jednocześnie sprawi, że stanie się ona bardziej przyjazna dla turystów, których liczba systematycznie rośnie.

"Podpisanie umów w sprawie opieki nad bezdomnymi nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z ogłoszeniem przez władze miasta, że w 2017 r. stołeczny budżet zarobi na turystyce blisko 16 mln euro" - powiedziała PAP Silva.

Z danych lizbońskiego ratusza wynika, że na ulicach portugalskiej stolicy żyje około 700 bezdomnych.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)