"PKO Bank Hipoteczny w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i stałym oprocentowaniu w wysokości 0,178%, które zostało ustalone w przeprowadzonym 17 października procesie budowy księgi popytu. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

"Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania grupy PKO Banku Polskiego i wydłużamy ich zapadalność. Tym razem, dzięki dostosowaniu z początkiem roku prawa listów zastawnych do najlepszych europejskich praktyk, PKO Bank Hipoteczny wyszedł na rynek międzynarodowy z ofertą listów zastawnych denominowanych w euro. To jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali. Jesteśmy dumni, że wyznaczamy nowe standardy polskiej bankowości hipotecznej, a także z tego, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów" - skomentował wiceprezes PKO Banku Polskiego, przewodniczący rady nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Jakub Papierski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że ta transakcja to dowód zaufania do Grupy PKO BP, do znowelizowanej ustawy o listach zastawnych, ale także potwierdzenie wiary w siłę polskiej gospodarki i jej długoterminową stabilność. "Znakomicie oddaje to cena transakcji, czyli zaledwie 0,03 pkt proc. powyżej kosztu długu emitowanego przez polski rząd" - wskazał.

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę ok. 1,5 mld euro złożyło ponad 90 inwestorów. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 18 krajów, podano także w materiale.

Środki z emisji będę silnym wsparciem dla planowanego przez Grupę PKO BP wprowadzenia kredytów hipotecznych o wydłużonym okresie stałego oprocentowania.

Agencja Moody's Investors Service pod koniec września br. nadała denominowanym w euro listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego długoterminowy rating (P)Aa3. Poziom nadanego ratingu jest identyczny z ratingiem dla znajdujących się w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w złotych i jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.

28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski o wartości 4 mld euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO BP otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)