"Są dwie propozycje, będziemy się starać znaleźć wyjście najlepsze, najbardziej efektywne. (...) nad tym będziemy pracować w ten sposób, żeby z jednej strony to nadużycie jakoś uchylić, uchylić jego skutki, a z drugiej strony tak, żeby nie doprowadzić do zrujnowania, rozbicia systemu bankowego, bo takie niebezpieczeństwo też istnieje" - powiedział Kaczyński na wtorkowej konferencji.

"Droga, która zostanie przyjęta będzie brała pod uwagę ten aspekt sprawiedliwościowy i także ten aspekt pragmatyczny" - dodał.

Z harmonogramu obrad Sejmu wynika, że pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki planowane jest na 20 października.

Projekt ustawy Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu w sierpniu. Kancelaria szacowała wówczas, że koszty tej operacji dla banków wyniosą 3,6-4 mld zł.