Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln euro wobec 2,2 mln euro straty rok wcześniej. Koszty finansowe netto wyniosły 17,13 mln euro wobec 0,18 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 205,01 mln euro w 2016 r. wobec 222,69 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w okresie I poł. 2016 r. wyniosła 0,51 mln euro wobec 1,79 mln euro zysku rok wcześniej.

„MBWS spodziewa się wypracowania EBITDA rzędu 20 mln euro za cały rok 2016 (z wyłączeniem wpływu standardu MSSF 2), dzięki silnemu wzrostowi w swoich głównych marek i zgodnie z celami określonymi w planie strategicznym BIG 2018" – czytamy w komunikacie.

Planowany poziom EBITDA powinien zostać osiągnięty poprzez ponowne wprowadzenie na rynek marki Marie Brizard; kontynuację inwestycji w kluczowe marki (szczególnie William Peel, Sobieski), zyski z programu optymalizacji i kontroli kosztów wynagrodzeń, podano w informacji.

„MBWS podtrzymuje cele finansowe w strategicznym planie na 2018, a mianowicie przychody rzędu 450 – 500 mln euro oraz marża EBITDA na poziomie 15%" – zaznaczono również.

Marie Brizard Wine & Spirits, wcześniej funkcjonująca jako Belvédère, jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych, opartą na silnych spółkach lokalnych. Grupa posiada portfel znaczących marek alkoholi mocnych, które rozwija - w szczególności Sobieski, William Peel i Marie Brizard.

(ISBnews)