"Termin realizacji zadania zgodnie ze specyfikacją to nie dłużej niż 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym zgodnie z ofertą złożoną przez konsorcjum zadanie zostanie wykonane w terminie 26 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowiły całkowita cena brutto - waga: 65%, termin realizacji - waga: 25% i okres gwarancji/okres rękojmi - waga: 10%.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2015 r. Budimex miał 5,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)