Rekomendacje zostały wydane przy cenach odpowiednio: 27,5 zł, 60 zł i 3 zł za akcję.

"Obniżamy rekomendację dla Atal z 'kupuj' do 'trzymaj' z ceną docelową na poziomie 28 zł. Uważamy, że sukces odniesiony na rynku deweloperskim w 2016 r., w którym spółka skokowo zwiększyła sprzedaż mieszkań, w dużym stopniu został już odzwierciedlony w bieżącej wycenie. W naszej opinii potencjalnym czynnikiem wzrostu wyceny rynkowej mogłaby być zmiana polityki dywidendowej, która obecnie zakłada wypłatę 40-50% zysku, a głównym ryzykiem pozostaje sytuacja na rynku mieszkaniowym" - czytamy w analizie poświęconej pierwszemu z deweloperów.

W przypadku Dom Development analitycy poinformowali: "Obniżamy rekomendację dla Dom Development z 'kupuj' do 'trzymaj' z ceną docelową na poziomie 62,2 zł. Oczekiwana stopa zwrotu wynosi 3% w perspektywie 12 miesięcy. Dzięki zwiększeniu wielkości oraz szerokości oferty, spółce udało się utrzymać pozycję lidera na rynku warszawskim, który w I połowie br. roku urósł o ok. 30%. Uważamy, że stopa zwrotu z dywidendy wynosząca ok. 8% w 2017/2018 roku równoważy ryzyko związane z wyceną na poziomie P/BV 1,8, która przekłada bieżące wysokie zyski także na kolejne okresy".

"Podtrzymujemy rekomendację 'kupuj' dla akcji Robyg z ceną docelową na poziomie 3,44 zł. Oczekiwana stopa zwrotu w perspektywie 12 miesięcy wynosi 15%. Spółka realizuje strategię sprzedażową, która charakteryzuje się wysokim poziomem przedsprzedaży, co zmniejsza ryzyko odnośnie przyszłych wyników. Wycena wskaźnikowa na tle porównywalnych spółek jest relatywnie atrakcyjna i łączy się z polityką dywidendową, która daje oczekiwana stopę dywidendy na poziomie ok. 8%. W połowie roku spółka rozważała emisję akcji, ale obecnie nie zakładamy w prognozach podwyższenia kapitału" - napisali analitycy o Robyg.

W piątek na otwarciu kurs Atalu wynosił 28 zł, Dom Development 60,5 zł, a Robyg 2,98 zł.

(ISBnews)