"Warunkiem zawieszającym przeniesienie na fundusz wszelkich praw i roszczeń związanych z wierzytelnościami objętymi umową jest zapłata przez fundusz ceny. Z dniem zapłaty ceny fundusz nabędzie wierzytelności objęte umową ze skutkiem na 2 listopada 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Fundusz poinformuje osobnym raportem bieżącym o ziszczeniu się tego warunku, podano także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)