Obroty akcjami na głównym rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w październiku 2016 r. wartość 15,8 mld zł, czyli o 12,6 proc. mniejszą niż rok wcześniej.

Liczba transakcji wyniosła 1,4 mln, odnotowując spadek o 6,7 proc. rdr.

Obroty akcjami na głównym rynku GPW:

X 2016 proc. rdr I-X 2016 proc. rdr
OGÓŁEM
Wartość obrotu - łącznie (PLN) 16 477 467 593 -13,4 160 769 383 054 -16,1
Wartość obrotu - arkusz zleceń (PLN) 15 774 043 578 -12,6 150 021 056 481 -12,9
Wartość obrotu - transakcje pakietowe (PLN) 703 424 015 -29,6 10 748 326 573 -44,2
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 1 403 262 -6,7 14 480 821 6,7
ŚREDNIE DZIENNE
Wartość obrotu - arkusz zleceń (PLN) 751 144 932 -8,4 714 385 983 -12,5
Wartość obrotu - transakcje pakietowe (PLN) 33 496 382 -26,2 51 182 507 -44,0
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 66 822 -2,3 68 956 7,2

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła w październiku 5 mln zł (o 42 proc. mniej rdr).

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 300.124 szt., co oznacza spadek o 10,6 proc. rdr. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 38,4 proc., do poziomu 144.978 szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec października 2016 r. 80,3 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5 proc. rdr. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła o 1,7 proc. rdr., do 294,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 0,1 proc. do 2,2 TWh, a na rynku terminowym wyniósł prawie 9,8 TWh wobec 14,9 TWh rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku spot wyniósł 2.353.433 MWh, co oznacza wzrost o 24 proc., a na rynku terminowym wzrósł o 36,6 proc. do 6.445.667 MWh.(PAP)