Zespół, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele rządu, spółek węglowych oraz związkowcy, zebrał się w poniedziałek w Katowicach. Stronę rządową reprezentuje m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski; przed rozpoczęciem zamkniętych dla mediów obrad nie chciał on rozmawiać z dziennikarzami.

Współprzewodniczący zespołu ze strony społecznej, Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce ocenił, że górnicy są zaniepokojeni doniesieniami o niepewnej przyszłości kopalń i spółek węglowych.

Związkowcy oczekują od strony rządowej jasnych deklaracji dotyczących m.in. ścieżki restrukturyzacji KHW czy przyszłości zabrzańskiej kopalni Makoszowy, znajdującej się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Strona społeczna dąży też do weryfikacji decyzji o przekazaniu do spółki restrukturyzacyjnej kopalni Krupiński, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Wiceprezes JSW Józef Pawlinów poinformował, że w ostatnim czasie pracę rozpoczął specjalny zespół, który powtórnie przeanalizuje sytuację kopalni Krupiński i możliwości jej dalszego działania, m.in. – co analizowano także wcześniej – w formule np. spółki pracowniczej. Zarząd JSW przekazał stronie społecznej i ekspertom wszelkie materiały na temat kopalni, które będą podstawą dalszych prac.

Ostateczną decyzję w sprawie przekazania kopalni Krupiński do SRK w celu likwidacji ma podjąć walne zgromadzenie JSW, zwołane na 29 listopada. Decydujący głos należy do ministra energii, który dotąd opowiadał się za przekazaniem przynoszącej straty kopalni do SRK.

Szef związku zawodowego Sierpień 80 Bogusław Ziętek ocenił, że przyszłość kopalni Krupiński należy przeanalizować także pod kątem możliwości działania w innej niż obecnie strukturze górnictwa – wówczas kopalnia mogłaby trafić np. do grupy wydobywającej węgiel energetyczny, a JSW skupiłaby się na węglu koksowym.

Ziętek za sensowny i wart poważnego rozważenia uznał pomysł połączenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego. Przypomniał, że obecna struktura trzech spółek węglowych na Śląsku została stworzona wiele lat temu, gdy w ówczesnej Kompanii Węglowej (jej następcą jest PGG) były 23 kopalnie, a w KHW 12. Dziś PGG to pięć kopalń, a KHW cztery, z których za perspektywiczne uważane są dwie.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii potwierdzili niedawno, że scenariusz włączenia kopalń KHW do PGG (chodzi o kopalnie Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła) jest jednym z analizowanych scenariuszy naprawy holdingu. Inny rozpatrywany wariant zakłada utrzymanie samodzielności holdingu, ograniczonego do dwóch kopalń i okrojonej administracji.

Szef Sierpnia 80 zaznaczył jednak, że ewentualne włączenie kopalń KHW do PGG nie oznacza zgody strony społecznej na przekazanie do SRK i likwidację pozostałych kopalń holdingu, Wujek i Wieczorek. Jego zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej węgiel z tych kopalń ma szansę na znalezienie miejsca na rynku.

Za jeden z największych problemów dotyczących górnictwa Ziętek uznał obecną niepewność w sprawie decyzji Komisji Europejskiej odnośnie notyfikacji programu naprawczego dla sektora węglowego. Jego zdaniem brak notyfikacji mógłby oznaczać daleko idące konsekwencje.

Szefowie resortu energii i przedstawiciele spółek węglowych wielokrotnie zapewniali wcześniej, że przekazywanie kopalń do SRK nie oznacza zwolnień pracowników - mają oni znaleźć pracę w innych kopalniach lub skorzystać z finansowanych przez budżet osłon socjalnych - urlopów górniczych i jednorazowych odpraw; uprawnione osoby mogą z nich skorzystać w SRK.

Podczas poniedziałkowych obrad zespołu trójstronnego mają być także przedstawione wyniki sektora węglowego za trzy kwartały tego roku; monitoruje je katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu. Poruszona będzie też sprawa projektu ustawy gwarantującej finansowany z budżetu państwa deputat węglowy dla emerytów górniczych. Obecnie w Sejmie jest projekt obywatelski w tej sprawie, a równolegle trwają prace nad projektem rządowym.

W spotkaniu biorą udział szefowie górniczych central związkowych oraz przedstawiciele największych spółek węglowych, m.in. prezes PGG, JSW i Tauron Wydobycie, a także wiceprezes katowickiego Węglokoksu. (PAP)