W Polsce wiek emerytalny, a co za tym idzie także czas aktywności zawodowej Polaków, został obniżony i to pomimo alarmujących danych demograficznych o starzejącym się społeczeństwie. W podobnej sytuacji demograficznej są inne państwa w Europie. Jednak tam nikt nie myśli o wcześniejszych emeryturach, a wręcz przeciwnie. W Niemczech, aby uniknąć emerytalnej katastrofy, rozważany jest wariant podniesienia wieku z obecnych 67 nawet do 73 lat. Finowie także planują wydłużanie czasu pracy, nawet do 72 lat. Wszystko to jednak są plany na przyszłość. Jak obecnie wygląda wskaźnik aktywności zawodowej na europejskim rynku pracy?

W ciągu ostatnich 10 lat okres życia zawodowego przeciętnego Europejczyka wydłużył się prawie o 2 lata. W 2015 roku przewidywany czas aktywności zawodowej w Unii Europejskiej wynosił średnio 35,4 lat, czyli o 1,9 roku dłużej niż 2005 r. Wzrost ten był napędzany głównie przez dłuższy czas pracy kobiet. W tym okresie oczekiwania aktywności zawodowej dla pań wzrosły o 2,6 roku, do 32,8 lat w 2015 roku w porównaniu do 30,2 lat w 2005 roku. W tym samym czasie wskaźnik dla mężczyzn w UE wzrósł do 37,9 lat w 2015 roku z 36,7 lat w 2005 roku, co oznacza wzrost o 1,2 roku.

Patrząc na poszczególne kraje widać, że oczekiwany czas pracy w Polsce jest dużo krótszy niż w dużo bogatszych państwach Wspólnoty. Najdłużej, przynajmniej w statystykach Eurostatu, będą pracować dzisiejsi 15-latkowie w Szwecji, gdzie średni oczekiwany czas aktywności zawodowej w 2015 r. wynosił 41,2 lat. Kolejne były Holandia ze wskaźnikiem na poziomie 39,9 lat, Dania (39,2 lat), Wielka Brytania (38,6 lat) i Niemcy (38,0 lat). Jednak najdłużej mają pracować na Islandii i w Szwajcarii, czyli w krajach spoza UE, odpowiednio 46,6 lat i 42,5 lat.
Na przeciwległym końcu skali znalazły się Włochy z przewidywanym okresem bytności na rynku pracy 30,7 lat, Bułgaria (32,1 lat), Grecja (32,3 lat), Belgia, Chorwacja, Węgry i Polska (32,6 lat każdy) oraz Rumunii (32,8 lat).

Eurostat przewiduje, że w Polsce mężczyźni będą pracować średnio 35,2 lat, o 2,2 lata dłużej niż przed dekadą. Kobiety 29,9 lat, o 1,8 lat dłużej niż wynosiły szacunki w 2005 r.

W latach 2005-2015, przewidywany czas życia zawodowego wzrósł we wszystkich państwach członkowskich UE, choć w różnym stopniu. Najwięcej długość aktywności zawodowej wzrosła na Malcie (o 5,1 lat), a następnie na Węgrzech (4,2 lat), w Luksemburgu (3,1 lat), Estonii (3,0 lat) i na Litwie (2,9 lat).

Przewidywana aktywność zawodowa w 2015 r. w Europie