Zarząd Agory poinformował we wtorek, że rozpoczyna konsultacje w sprawie zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniem grupowym w spółce.

"Redukcja zatrudnienia w spółce miała dotyczyć nie więcej niż 135 osób i być przeprowadzona do 31 grudnia 2016 roku. Intencją Zarządu Agory S.A. jest zwiększenie liczby osób objętych zwolnieniem grupowym ze 135 do około 190 zatrudnionych w Agorze S.A." - czytamy w komunikacie spółki. Zwolnienia mają więc dotyczyć ok. 9,6 proc. zatrudnionych w całej spółce.

"Zarząd spółki w dniu 6 grudnia 2016 roku zwróci się do związku zawodowego działającego przy spółce i rady pracowników spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi w spółce" - informuje Agora.

Sytuacja finansowa Agory jest coraz gorsza. W trzecim kwartale tego roku spółka odnotowała 14,53 mln zł skonsolidowanej straty netto. Rok wcześniej strata sięgała 6,66 mln zł.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: Wróbel: Brudny chwyt telewizji narodowej [FELIETON]