W badaniu wykazującym na co przeznaczają gospodarstwa domowe środki z 500+ wynika, że w lipcu 2017 r. 51,2% badanych przeznacza świadczenia ma żywność i ubiór - 51,2% co oznacza wzrost z 42,6% wobec badania przeprowadzonego rok temu. Wzrosła również liczba gospodarstw domowych wydających środki w ramach tego programu na edukację i dodatkowe zajęcia dla dzieci 45,3% (wobec 32% rok temu) oraz hobby i rozrywkę 19,7% ( wobec 11,8% rok temu), a także m.in. na zakup dóbr trwałego użytkowania - do 5,1% z 2,6%.

Spadł natomiast odsetek Polaków wydających te środki na opłaty związane z przedszkolem i szkołą 29,5% (wobec 34,2% rok temu) oraz zwiększających oszczędności do 14,3% z 16,2%.

"Prawie 5% ankietowanych deklaruje wykorzystanie środków z 500 Plus do zwiększenia swojej zdolności i zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Warto jednak zauważyć, że w ubiegłym roku takiego celu ich wydatkowania nie wskazywał żaden z nich" - powiedziała manager ds. projektów i analiz KPF Agnieszka Kozioł, cytowana w komunikacie.

Natomiast badanie dotyczące wydatków w dłuższym horyzoncie czasowym, wykazuje, że gospodarstwa domowe w jeszcze większym stopniu planują zwiększenie wydatków na edukację tj. 49% z nich zdeklarowało taką chęć.

Z badania wynika również, że potencjalnie mniejsza część środków z programu 500 Plus przeznaczona będzie na żywność i ubiór – obecnie finansowanie tego typu wydatków z tych środków deklaruje 40,2% gospodarstw. Co piąte badane gospodarstwo domowe deklaruje bowiem zwiększenie oszczędności dzięki otrzymanym środkom - tj. 21,8% badanych z 16,8% rok temu. Podobna grupa spodziewa się wzrostu wydatków na rozrywkę.

"Zaskakującym jest jednak fakt, że w grupach gospodarstw domowych o niskich dochodach zdecydowanie wyższy odsetek gospodarstw wydaje się być niezadowolony ze świadczenia. Wśród tych dysponujących dochodami do 1000 zł na osobę aż 23% badanych deklaruje, że świadczenie jest zbyt niskie, aby ocenić je pozytywnie, podczas gdy w grupie respondentów bardziej zamożnych odsetek ten jest na poziomie 2%" - ocenia dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF przy badaniu, cytowany w komunikacie.

Ankietowani ocenili program 500+ i wynika z tego, że 40,2% ogółu badanych gospodarstw domowych ocenia go bardzo pozytywnie, zaś pozytywnie - 45,4% ogółu badanych. 

>>> Czytaj także: Program 500 Plus dezaktywizuje zawodowo kobiety? Resort pracy prezentuje najnowsze dane BAEL