Ustawa dezubekizacyjna obniżająca wysokość rent i emerytur wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA nie dotknęła funkcjonariuszy, którzy nie przeszli weryfikacji na początku lat 90. Nie mając prawa do emerytury mundurowej (jeśli nie mieli 15 lat służby), trafili bowiem do ZUS. I mogli – pracując lub prowadząc działalność gospodarczą – uskładać nawet znaczny kapitał emerytalny.
Co więcej, im lata spędzone w Służbie Bezpieczeństwa są wliczane do emerytur cywilnych jako składkowe. Ten okres w całości może być też uwzględniony przy obliczaniu kapitału początkowego.
Eksperci nie mają wątpliwości, że to przejaw nierównego traktowania. Bo sankcje związane ze służbą na rzecz państwa totalitarnego powinny w równym stopniu obejmować wszystkich funkcjonariuszy SB. Bez względu na to, z jakiego systemu pobierają dziś emeryturę. ©℗ B8