Jak poinformował w czwartek rzecznik Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie Maciej Zaremba, stworzone przez spółkę Mennica Polska rozwiązanie Open Payment System Jaworzno umożliwia od tego dnia płatności za przejazd zgodnie ze stawkami przewoźnika, honorując karty płatnicze różnych operatorów, m.in. Visa, MasterCard.

Cytowany w informacji prezydent Jaworzna Paweł Silbert podkreślił, że to pierwsze miasto w Polsce, w którym wdrażane jest takie rozwiązanie. „Płatności zbliżeniowe to kolejne udogodnienie, które jaworznicki przewoźnik oferuje swoim klientom. W obszarze mobilności i usprawnień w komunikacji stajemy się liderem - już niebawem, dzięki zawartym w ub. roku umowom, na ulice miasta wyjadą 22 nowoczesne, ciche i ekologiczne pojazdy elektryczne” - przypomniał Silbert.

Prezes PKM Jaworzno Zbigniew Nosal zaakcentował nowoczesność, prostotę i intuicyjną obsługę systemu. „Pasażer wchodzi do autobusu, wybiera bilet na terminalu biletowym, zatwierdza zakup poprzez zbliżenie karty dowolnego banku i jedzie” – wyjaśnił prezes.

„Stawiamy na komfort pasażerów i równocześnie zakładamy, że dostępność systemu i prostota jego obsługi wpłyną na dalszy wzrost liczby przejazdów. (...) Wprowadzenie tej formy zakupu biletów jest kolejnym krokiem w unowocześnianiu komunikacji w naszym mieście” - zaznaczył Nosal.

Nowe rozwiązanie ma być szczególnie użyteczne dla pasażerów, którzy dość często (choć nieregularnie) korzystają z komunikacji i posługują się na co dzień kartą płatniczą, jak i dla przyjezdnych. Z systemu może korzystać również młodzież, m.in. poprzez zbliżeniowe karty przedpłacone.

Reklama

Będące częścią Open Payment System Jaworzno dotykowe terminale biletowe działają we wszystkich pojazdach PKM Jaworzno. Dają one kolejną możliwość płatności za przejazd autobusami miejskiej spółki – obok Jaworznickiej Karty Miejskiej (bilety okresowe, elektroniczna portmonetka – również wdrożona przez Mennicę Polską).

Obsługa dotykowego urządzenia opiera się na trzech krokach: wybierz – zbliż – jedź. Pasażer na zamontowanym w przedniej części autobusu, w pobliżu kierowcy terminalu wybiera potrzebny bilet, a następnie opłaca przejazd poprzez zbliżenie karty płatniczej do ekranu. W terminalu można kupić jeden dowolny bilet jednorazowy lub czasowy oferowany przez PKM Jaworzno, jak i – w ramach jednej strefy biletowej – kilka biletów.

Podczas kontroli pasażer zbliża kartę płatniczą, którą opłacił przejazd (nie wypuszczając jej z ręki), do urządzenia kontrolera.

Wdrożony w Jaworznie system opiera się na rozwiązaniu Jaworznickiej Karty Miejskiej i jest jego ewolucją. PKM Jaworzno i Mennica Polska zapewniają, że nie mają dostępu do stanu kont pasażerów. Konta są zabezpieczone i chronione tajemnicą bankową przez banki emitujące kartę - na tej samej zasadzie, jak w bankomatach czy terminalach sklepowych.

System pobiera wyłącznie kwotę określoną przez pasażera na etapie zakupu biletu czy biletów. Każda transakcja zakupu otrzymuje unikalny identyfikator, co zabezpiecza przed wielokrotnym zakupem tego samego biletu lub kilkukrotnym naliczeniem opłaty. Każda kolejna transakcja musi być zatwierdzona przez pasażera na ekranie dotykowym terminala biletowego.

Według PKM Jaworzno urządzenia kontrolerów do kontroli biletów (nazywane sprawdzarkami) mają dostęp jedynie do informacji czy kartą został kupiony bilet spółki i czy jest on ważny. Nie mają dostępu do danych bankowych czy innych danych wrażliwych pasażera. PKM Jaworzno i Mennica Polska akcentują też, że zbliżeniowej karty płatniczej nie wolno nikomu oddawać, także podczas kontroli. To kontroler przykłada sprawdzarkę do trzymanej przez pasażera karty.

Niezależnie od wprowadzenia możliwości dokonywania opłat zbliżeniowych przez PKM Jaworzno, postulat udostępnienia takiej funkcji pojawiał się m.in. w toku przygotowywania i wdrażania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych – koordynowanego przez organizatora komunikacji miejskiej w większej części konurbacji katowickiej, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami KZK GOP na razie zamierza koncentrować się na zmniejszaniu awaryjności systemu, w dalszej kolejności rozważy jego ewentualne zmiany. W krótkiej perspektywie przygotowywane jest natomiast m.in. umożliwienie dokonywania opłat kartą bankomatową w parkomatach systemu (dotąd tylko kartą ŚKUP lub monetami).(PAP)