"Chcemy sprzedać część portfela" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Planujemy sprzedaże w 2017 r., jednak jeszcze nie ustaliliśmy szczegółów" - dodał członek zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Finansami Eamonn Crowley.

Bank podał dziś, że wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł na koniec ub.r. 6,6% (wobec 7,3% na 31 grudnia 2015 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,75% (wobec 0,85% na 31 grudnia 2015 r.). Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 784,6 mln zł wobec 810,7 mln zł za 2015 r.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)