Wynik z tytułu odsetek wyniósł 809,5 mln zł wobec 659,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 283,5 mln zł wobec 254,8 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 117,48 mld zł na koniec IV kw. 2016 r. wobec 108,89 mld na koniec IV kw. 2015.

W całym 2016 r. bank miał 1 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 127 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 208,7 mln zł wobec 1 140 mln zł zysku rok wcześniej. 

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) na koniec 2016 r. wyniósł 11,7% wobec 11% rok wcześniej, z kolei wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) utrzymał się na poziomie 1,1%, podano także w raporcie. 

Wskaźnik udziału kosztów (C/I) poprawił się i wyniósł 48,5% na koniec 2016 r. wobec 57,1% rok wcześniej. Koszty działania spadły odpowiednio do 2 099,2 mln zł z 2 155,7 mln zł rok wcześniej. 

ING BSK podał też, że odpisy netto na utratę wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniosły w całym ub.r. 300,6 mln zł wobec 232,1 mln zł rok wcześniej. 

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. 

(ISBnews)