Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 731,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, 
- 138,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), 
- 189,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), 
- 46,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), 
- 301,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, 
- 12,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, 
- 119,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI). 

Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 122,2 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy. 

(ISBnews)