W wezwaniu KSM Investment na akcje Kofoli nie złożono żadnego zapisu


Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - W wezwaniu KSM Investment na 1 038 akcji Kofola ČeskoSlovensko nie złożono żadnego zapisu, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities Polska.
9 grudnia 2016 r. KSM Investment wezwał do sprzedaży akcji spółki Kofola ČeskoSlovensko. 13 grudnia wzywający poinformował, że ostateczna liczba akcji będących przedmiotem wezwania wynosi 1 038. Wezwanie zostało ogłoszone po cenie wynoszącej 78,60 zł za akcję.
Kofola ČeskoSlovensko a.s. zatwierdziła 9 grudnia ub.r. plan wycofania akcji z obrotu na GPW i ofertę skupu tych akcji po 78,6 zł sztuka.
Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.
(ISBnews)