"Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 oraz łącznie 787 mln wydatków w latach 2017-2020), w tym:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 550 mln zł

- Segment Systemów Aluminiowych 393 mln zł

- Segment Opakowań Giętkich 257 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników, zastrzeżono.

"Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu" – podano także.

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych spółka rozważa akwizycje dotyczące rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln euro.

W Segmencie Systemów Aluminiowych mogą one dotyczyć rozwoju geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln euro. Grupa podała, że może także utworzyć nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.

"W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie grupy kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i ok. 801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto)" – czytamy dalej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)