Oferta Torpolu warta 1 030,6 mln zł wybrana przez PKP PLKWarszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Oferta Torpolu, warta 837,9 mln zł netto tj. 1 030,6 mln zł brutto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), podała spółka.

"Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny (całkowita cena brutto – waga 80%, termin realizacji prac budowlanych – waga 10% oraz okres gwarancji – waga 10%). [...] Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 41 miesięcy od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego co do wyboru oferty spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z inwestorem na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Torpol poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, podano również.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)