Zastanawiałem się, czy felieton powinien dotyczyć chłopców „w akcji”, czy chłopców w „akcjach”. Do ostatnich ich osiągnięć należy wzrost notowań czeskiej spółki Innovative Commerce a.s., której notowania wzrosły z 36 gr (26 października 2016 r.) do 39 zł (17 listopada). Później gwałtowny spadek do 10,31 zł (25 listopada) i efektowny wzrost do 46,80 zł (20 grudnia).
Takiego rajdu dawno nie było na giełdzie. Wzrost o 10 733 proc. w trzy tygodnie. Zostało to zauważone przez KNF i do giełdy wpłynęło pismo o zawieszenie notowań w związku z podejrzeniem manipulacji. Miesiąc później komisja opublikowała dodatkowe informacje: spółka nie prowadzi działalności, nic istotnego w niej się nie stało, może z wyjątkiem zwołania walnego zgromadzenia, na którym miała zostać podjęta uchwała o podziale akcji w stosunku 1 do 50. No ale split działał na wyobraźnię 20 lat temu. Ustalono, że wzrost notowań wywołało trzech inwestorów, którzy kontrolowali popyt i podaż akcji. Był jeszcze jeden komunikat. Spółka Słoneczne Inwestycje poinformowała o nabyciu znacznego pakietu akcji.
Jeszcze kilka lat temu królem małych spółek i ich spekulacyjnych rajdów był Mariusz Patrowicz. Działalność Mariusza, przez moich kolegów nazywanego „don Patrone”, to już teraz temat na oddzielną książkę. Szczególnie że liczba spółek, które są z nim powiązane, systematycznie rośnie. Operacje korporacyjne tych firm w naszej bieżącej pracy przy prowadzeniu baz danych wymagają bardzo często niezłej gimnastyki intelektualnej. Jak w sztywne tabele baz danych wpisać kolejne proponowane, a później przeprowadzane operacje? Sądzę, że jakaś część etatu w naszej firmie poświęcona jest analizie i opisowi jego działań. Ale już w takich instytucjach, jak KNF i GPW to nie jest część etatu, tylko kilka etatów.
Reklama
I początkowo pisząc ten felieton, chciałem ów rajd św. Mikołaja przypisać don Patrone właśnie. Ale Słoneczne Inwestycje są z nim coraz mniej powiązane. Co więcej, z analizy komunikatów różnych spółek wynika, że interesy się „rozjeżdżają”. Damf Invest, wehikuł inwestycyjny Mariusza Patrowicza, wyprzedał akcje spółki Resbud, w której jedynym znaczącym inwestorem pozostały Słoneczne. Za to Słoneczne sprzedały akcje Damf Inwestycje (wcześniej Fly.pl) i w tej spółce nie ma teraz żadnego akcjonariusza dysponującego pakietem akcji zapewniającym 5 proc. w ogólnej liczbie głosów. Sam Damf Invest nie był nigdy inwestorem Platynowych Inwestycji, gdzie akcjonariuszami są Słoneczne i siostrzana ZamZaw, zaś teraz nie jest akcjonariuszem opisanego na wstępie Innovative Commerce (poprzednio iCom Vision Holding). I odwrotnie, Damf jest akcjonariuszem w IQ Partners, a pośrednio przez Patro Invest w Atlantis, Elkop, Investment Friends (poprzednio Budvar Centrum), Investment Friends Capital (poprzednio Zakłady Mięsne Herman) i Fon, a nie ma tam Słonecznych. Jedyną spółką, w której akcjonariuszami są jednocześnie i Damf Invest, i Słoneczne Inwestycje, jest okręt flagowy, czyli Investment Friends. I jak sądzę, stąd to oczywiście błędne i niesłuszne moje skojarzenie. Proszę pamiętać, że sytuacja zmienia się na tyle często, że pomiędzy oddaniem tekstu a jego ukazaniem się coś może się zmienić.
W długiej liście podmiotów powiązanych ze Słonecznymi nie wymieniłem jeszcze jednej firmy – Hetan Technologies. Zarząd tej spółki poinformował w połowie stycznia, że dokonał aktualizacji wartości aktywów finansowych. Zmniejszył ich wartość o 11,3 mln zł. To się zdarza... z tym że w opublikowanym w listopadzie 2016 r. raporcie za trzeci kwartał spółka wykazała sumę bilansową w wysokości 11,8 mln zł. Czyli cały majątek wyparował. A cóż to były za aktywa?
Spółka posiada 20 tys. obligacji serii F wyemitowanych przez Słoneczne Inwestycje o wartości nominalnej 1 zł każda. Wartość ich wykupu była określona za pomocą „wzoru arytmetycznego, w którym jedyną zmienną jest wartość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy”. To było perpetuum mobile: 9 sierpnia spółka nabyła obligacje, płacąc za jedną 1 zł, już 10 sierpnia zwiększyła wycenę każdej z nich do 351 zł, a 17 października do 567 zł. Na koniec zagadka: termin wykupu tych obligacji to 30 czerwca przyszłego roku – jaki będzie tego dnia kurs akcji Platynowych Inwestycji, jeżeli Słoneczne Inwestycje nie są już akcjonariuszem w żadnej z tych spółek? ⒸⓅ