Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl wzrosły do 9,8 mln zł (+2,7%) przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio: 2,2 mln zł (+2,7%) i 364 tys. zł (wobec 62 tys. zł straty rok wcześniej), podała spółka.
W 2016 r. przychody wzrosły do 39,2 mln zł (+9,3%), przy niezmiennym zysku EBITDA (8,9 mln zł) i wzroście zysku netto o 7,8% do 2,5 mln zł, podano w komunikacie.
"2016 rok kolejny okres wzrostu wyników i skali działalności. Warto odnotować wzrost wolumenów sprzedaży wysokomarżowych czystych granulatów gumowych i kordu stalowego, a także 2,5-krotnie wyższe przychody w ramach wykonywania usług recyklingu i odzysku opon. Na rynku paliw alternatywnych przeznaczonych dla cementowni obserwowaliśmy spadek cen rynkowych. Tu jednak od pewnego czasu łączymy surowiec z domieszką paliw komunalnych, co pozwala zwiększać wolumeny przy zadowalającej rentowności, a efekt skali poparty wzrostem mocy produkcyjnych także w tym segmencie może przyczyniać się do dalszej poprawy wyników, czego oczekujemy w 2017 r." - powiedział prezes Roman Stachowiak, cytowany w komunikacie.
Sprzedaż produktów z przerobu opon w Grupie w 2016 r. odpowiada za 60% sprzedaży (23,6 mln zł). Dalsze największe pozycje w ramach sprzedaży dotyczyły wykonywania usług odzysku i recyklingu opon (6,3 mln zł), prowadzenia zbiórki opon na zlecenie (2,7 mln zł) oraz usług transportowych (2,5 mln zł), podano także w komunikacie.
Na koniec 2016 r. zadłużenie finansowe Grupy Recykl wynosiło 15,3 mln zł i spadło ponad 15% r/r.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.
(ISBnews)