Warszawa, 15.02.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła zawiesić obrót akcjami spółek Westa ISIC i JJ Auto do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raporty roczne za rok obrotowy 2014 i 2015, podała GPW.
Westa ISIC to producent akumulatorów.
JJ Auto to producent i dostawca części do maszyn i samochodów.
(ISBnews)