Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły o 8,8 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 4,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP)