Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Advent Internetional, który dziś - poprzez swoją spółkę celową AI Prime - ogłosił wezwanie na 70,01% akcji Integer.pl oraz 100% akcji InPost zobowiązał się do refinansowania zadłużenia grupy Integer.pl w kwocie ok. 170 mln zł, podał Integer.pl. Advent zapewni też ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli m.in. zrealizować cele inwestycyjne.
"Krótkoterminowym celem transakcji jest wycofanie obu spółek z giełdy, spłata zobowiązań grupy wobec obligatariuszy i banków, jej restrukturyzacja oraz zbudowanie stabilnej struktury kapitałowej, która zapewni firmie finansową zdolność do dalszej działalności. Advent w ramach transakcji zobowiązał się do refinansowania zadłużenia grupy w kwocie około 170 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Integer.pl podał, że po okresie bardzo dynamicznego rozwoju musi teraz stawić czoła istotnemu problemowi z płynnością i z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Grupa boryka się też z wysokim poziomem zapadającego w bliskim terminie zadłużenia.
"By spełniać rosnące oczekiwania klientów Grupa Integer.pl potrzebuje zarówno znaczących inwestycji, umożliwiających osiągnięcie odpowiedniej skali i 'masy krytycznej' zapewniającej dochodowość biznesu, jak również uproszczenia struktury organizacyjnej. Bez tego firma nie będzie mogła dalej się rozwijać. Nasza transakcja jest jedynym rozwiązaniem, które zapewnia niezbędne spółce znaczące dokapitalizowanie pozwalające na spłatę zadłużenia, wesprze jej bieżącą działalność oraz zapewni dalszy rozwój, a także gwarantuje jej obecnym akcjonariuszom możliwość wyjścia po godziwej cenie" - powiedział dyrektor w Advent International Peter Nachtnebel, cytowany w komunikacie.
Integer.pl podał, że Advent zapewni ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli zrealizować cele inwestycyjne, a jednocześnie zabezpieczy obsługę zadłużenia grupy. Ponadto fundusz wnosi swoje wieloletnie doświadczenie w branży międzynarodowych usług B2B i B2C konieczne do zbudowania i wzmocnienia pozycji grupy na rynkach zagranicznych.
"Advent wierzy, że w dłuższej perspektywie Integer może stać się zyskowną grupą, świadczącą najwyższej jakości usługi, dysponującą bezkonkurencyjną siecią Paczkomatów, które będą w zasięgu paru minut od domu lub miejsca pracy każdego z klientów. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymagać będzie bardzo znaczących nakładów finansowych" - czytamy także.

Zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej, o której spółka poinformowała dziś w odrębnym komunikacie, Rafał Brzoska, założyciel Integer.pl, pozostanie jej prezesem, jak również będzie zobowiązany do wymiany wszystkich posiadanych przez niego udziałów na udziały spółki holdingowej grupy w nowej strukturze. Utrzyma też swoje zaangażowanie w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy do czasu wyjścia Adventu.
Częścią umowy inwestycyjnej jest również zobowiązanie mniejszościowych akcjonariuszy EasyPack sp. z o.o., innej spółki zależnej Integer.pl, do wymiany wszystkich posiadanych udziałów na udziały spółki holdingowej.
Advent Internetional poprzez swoją spółkę celową AI Prime ogłosił dziś wezwanie na 5 435 833 tj. 70,01% akcji Integer.pl po cenie 41,1 zł za akcję oraz na 11 558 000 tj. 100% akcji InPostu po cenie 9,5 zł za sztukę.
Umowa inwestycyjna zakłada nabycie docelowo 100% akcji spółek Integer.pl oraz InPost, w celu wycofania całej grupy z giełdy i umożliwienia jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym. Oba wezwania będą finansowane wyłącznie przez Advent.
AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.
Advent International koncentruje się na inwestycjach w pięciu kluczowych sektorach: usług biznesowych i finansowych, ochrony zdrowia, przemysłu, handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i rozrywki oraz technologii, mediów i telekomunikacji. Fundusz zainwestował łącznie 32 mld USD w ponad 320 transakcji typu private equity w 40 krajach na świecie. Według danych na 30 września 2016 roku firma zarządzała aktywami o wartości 42 mld USD.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)